English

    Om Squeakers     Interessert i en Squeakers?        Planlagte Kull        Nåværende Kull        Tidligere Kull
  Hiisi (Timotei, DIP) og Rahkka (Baldrian, SIP), 3 mnd gamle, fra Saivo-kullet
  Foto: Kristine StangelandCopyright Heidi Sjursen Konestabo, 2002-2007